Dětské Divadelní Studio Strašilka

DS Strašilka

Divadelní studio Strašilka

O nás

Strašilka

Strašilka

Znak MČ Praha 10
Zde bychom nejprve rádi poděkovali Městské části Prahy 10 za schválení dotace na rok 2017. Díky této štědré podpoře můžeme i další rok nabízet nejen Strašnickým naše Strašilkovské divadelní služby, pravidelné lekce, dílny, workshopy, divadelní výjezdy, tábor či soustředění. Těší nás velký zájem, těší nás dobré ohlasy a věříme, že i v tomto roce společně vytvoříme kus dobré divadelní tvorby.
Bez podpory Městské části Prahy 10 by to nešlo!!!
Děkujeme!

A kdo vlastně jsme a co je cílem Strašilky?

Pohyb, hudební produkce a divadelní dynamická aktivita v tvůrčí skupině je jedním z nejlepších způsobů jak podchytit zájem a rozvoj dětí tak, aby byly ochráněny před pasivitou a konzumním životem. Vnímat svět jen skrze multimediální přijímače (počítač, internet, TV) často tvůrčí přístup ochromuje. Šťastný je však především ten, kdo se podílí na světě ve kterém žije. Cílem studia Strašilka je právě takovéto dispozice v dětech rozvíjet a vychovat z příští generace citlivé, tvůrčí a umělecky založené osobnosti, které budou schopny vnímat svět kolem sebe jiným způsobem.

Divadelní studio Strašilka si klade za úkol rozvíjet dětský talent pro herecké umění. Povede své členy k vzájemné citlivosti a schopnosti vyjádřit svůj potenciál v rámci celku souboru podílejícího se na vzniku a provedení profesionálních představení. Jde o divadelní studio, proto budou děti postupně seznámeny s veškerou prací a činností, jež divadelní systém vyžaduje – poznají hereckou, režijní, scénografi ckou, technickou, ale i produkční složku.

Lektorkou Strašilek je Anna Císařovská, která je studentkou činoherního herectví na pražské DAMU (v příštím roce absolventka) a má mnohaletou zkušenost s vedením dětí. Pečlivě vybrala témata, která děti provedou světem kolem nás, jako např. Co je dobro, co je zlo?, Archetypy evropské kultury – pohádky, Mýty, báje, legendy; Pověsti a jejich pravda; Hrdinové dnešní a minulí, nebo cyklus pod jménem „Setkávání osobností“, který je seznámí se základními otázkami lidského světa či největšími velikány světové literatury. Kolektivní hrou, hledáním, sbíráním materiálů, otevřením se
vlastním snům a představám, improvizací a především vnímavou hrou a rozvojem imaginace profesionálně připravíme představení pro veřejnost.

Podporují nás a my jim děkujeme!

00002

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/

http://www.praha10.cz/

praha_logo

 

http://www.praha.eu/