Dětské Divadelní Studio Strašilka

DS Strašilka

Divadelní studio StrašilkaVýroční zpráva 2016

Strašilka z.s.

Výroční zpráva 2016

V roce 2016 došlo k několika systémovým změnám, které spolek Strašilka výrazně posílily a posunuly vpřed jak na úrovni koordinace a organizace struktur spolku, tak na úrovni umělecké.

Jedná se především o:

- rozšíření počtu skupin, spolupráce s novými lektory

- snížení počtu dětí v jednotlivých skupinách (max.10)

- spolupráce  s experty specializovanými na jednotlivé divadelní předměty (jevištní mluva, pohyb, atd.)

- navýšení množství představení (zájezdy, účast na přehlídkách, festivalech)

- komunitní spolupráce (navázání vztahů s organizacemi na Praze 10, spolupráce)

- příměstský tábor rozšířený o sousedský rozměr (odpoledne otevřená veřejnosti, každodenní prezentace pro veřejnosti)

 

Spolek Strašilka v průběhu roku nabídl:

- pravidelné dílny

- víkendové divadelní workshopy

- vícedenní mimopražská soustředění

- příměstský tábor

- více než 12 veřejných představení

 

1, Pravidelné dílny

Středa – 14:15- 15:45 (Strašilátka)

Lektorka: MgA. Anna Císařovská

Počet dětí: 10 (2 chlapci, 8 dívek)

Věk: 7 – 11

Skupina vznikla v září 2016 rozdělením pátečních Strašilátek na mladší předškolní /Předstrašilátka/ a nově vzniklé středeční školní /Strašilátka/. Skupinu jsme doplnili zájemci  z listiny čekatelů.

První měsíce jsme se věnovali základním jevištním principům a vzájemnému seznamování, budování kamarádství, důvěry a volnosti projevu.

Na konci října jsme se zapojili do celostrašilkovského tématu HLUBINA. (Téma zvolili lektoři jako sjednocující pro všechny skupiny, ale každá skupina si ponechala absolutní volnost v jeho pojetí a zpracování.) Strašilátka si téma připravila jako příběh z HLUBIN oceánu. Věnovali jsme se tedy prozkoumání dna, mořským tvorům, zvukům, tajemství, barvám, ale i strachům a temnotám hloubek.

V průběhu pololetí si každé dítě našlo mořskou postavu (ať už reálnou, nebo vymyšlenou) sobě milou, a detailně ji rozpracovalo. ( Pohyb, zvukový projev, dikce, charakter…). Na základě dětského vkladu do improvizovaných situací vzniklo autorské představení „HLEDÁ SE THEO“, které jsme v lednu 2017 odpremiérovali na velkém sále Strašnického divadla.

Skupina se zároveň aktivně podílela na celostrašilkovkém projektu „Vánoční vzpomínky“, kde si napříč soubory zahráli všichni členové Strašilky společně. (Prosinec 2016, viz. Níže).

Hodnocení: Hodnotím práci nově vzniklé skupiny jako velmi přínosnou. Děti jsou k sobě navzájem otevřené, pomáhají si a respektují se. Mají sice velké rezervy v divadelních technikách a jevištní řeči, ale jsou na dobré cestě tyto složky posílit. Týmovou prací se mohou srovnávat už s léta zaběhlými skupinami.

 

Středa – 16:00 – 17:30 (Strašilky)

Lektorka: MgA. Lucie Roznětínská

Počet dětí: 10 (3 chlapci, 7 dívek)

Věk: 9  – 12

 Leden- červen 2016

Nejprve jsme vytvářeli situace, ve kterých se potkávali dvě znepřátelené, odlišné skupiny. Zadali jsme si typy postav, základní situace a cíl, ke kterému chceme dospět. V začátcích šlo o  práci kreativní, ale později byla přítomna větší a větší agresivita a narušila kolektivní vnímání. Ačkoliv se zdá, že jsme uvízli v slepé uličce, nastartovala tato situace otázky: ,, Co se to děje? Jak se každý cítí? Jak z toho ven? Co je potřeba změnit?‘‘ Dospěli jsme  k tématu,který se dá nazvat jedním slovem RESPEKT. Toto téma se i zpracovávalo, jako hlavní téma, na víkendovém soustředění celé Strašilky. Na základě těchto zkušeností vzniklo představení z prostředí etikety. Šlo o koláž různých situací ze života, které jsme přehrávali ve variantě s respektem a variantě bez respektu. Nešlo pouze o otázky etikety, ale i odlišnosti a především jejich přijetí.

Hodnocení: To co se zdálo chybou, nás přivedlo na téma, které nás posunulo i ve sféře sociální. Stmelení kolektivu, přijímání kritiky jako možnost osobního růstu. Na rovině dramatické výchovy je zvlášť u improvizace chyba vyžadována, jelikož umožňuje se hráčsky rozvíjet a spontánně jednat.

 

Září- prosinec 2016

V předešlém pololetí jsme se v rámci tématu HUBINA zaměřili na výstupy individuální. Každý si vymyslel pro sebe typ člověka, který připomínal postavy z reklamního českého prostředí (svalovec, youtuberka, barbie, podnikakatelka…). Úkolem bylo v délce pár minut zahrát dvě tváře postavy. Jak se chová na veřejnosti a jak se skutečně cítí (uvnitř, v hloubce). Na víkendovém soustředění (pod vedením přizvané pohybové lektorky Lucie Palonciové) jsme hledali výrazná gesta, rytmus a dynamiku každé postavy, abychom podtrhli i výraznou stylizací jejich charakteru. Vzniklo představení „Z hlubin“, které se odehrávalo na castingu k filmu a jednotlivé, velice vyhraněné postavy byli uchazeči o roli. Druhou částí představení byl krátký film (presentovaný jako časosběrný), rozvíjejí další osudy postav s odstupem jednoho roku. Všichni si našli na castingu nějakého kamaráda a opustili svou upjatou image.

Hodnocení: Při hledání postav jsme zjistili, že každá postava žije v osamocení. Že zveřejňovat skutečné pocity je těžké a ve společnosti někdy nepřípustné. A poznali jsme, jak je úlevné s někým svůj život sdílet, pojmenovat si své potřeby a naplňovat je. Dotkli jsme se světa reklamy a uvědomili jsme si, jaký má podstatný vliv na postoje a hodnoty každého člověka a že není potřeba nechat se tím manipulovat.

Strašilky se také zapojili do představení Vánoční vzpomínky, dvěma samostatnými vstupy.

 

Pátek – 14:00- 15:00 (Předstrašilátka)

Lektorka: MgA. Anna Císařovská / Natália Drabiščáková

Leden – červen:

Počet dětí: 14 (7 chlapců, 7 dívek)

Věk: 3 – 8

Září – prosinec:

Počet dětí: 10 (6 chlapců, 4 dívky)

Věk: 3 – 6

 

 

 

 

Leden – červen:

Pracovali jsme na Hrubínově pohádce o Zvířátkách a loupežnících. S nejmladším souborem se učíme absolutní svobody v jevištním projevu, využití co nejvyšší škály zvukových a pohybových projevů a především týmové spolupráci. Hodiny jsou založené na principu her, neboli bojovek. Zcela nenásilnou formou se tak děti setkávají s příběhem, aniž by tušily, že se učí text nebo plní mizanscény. Díky dlouhodobému plánu poznávají široké spektrum základních jevištních principů, ale především si hrají, tedy jsou svobodné.

Hodnocení: Výsledné, poloimprovizované představení se stalo hravou úsměvnou groteskou. Přičemž pololetní práce s nejmladší skupinou byla velmi náročná, což způsobila velká věková různorodost a vysoký počet dětí. Teto problém v dalším půlroce zanikl.

 

Září – Prosinec

I nejmladší skupina se věnovala tématu Hlubina. V podání předškolních dětí šlo o zvířata přicházející z Hlubin oceánu. Nebály se ztvárnit žraloky, chobotnici, želvu, ale ani takovou krevetu. Součástí domácí přípravy byla výroba kostýmu.

V hodinách jsme pracovali s technikou stínohry a práce s dekorací (závěsné scénografie). Představení „V hlubinách oceánu“ se hrálo na Sklepní scéně a bylo založené na jednak na vytvoření atmosféry (kouzelní se světly, stylizovaným pohybem a využití dekorace), tak na jednoduchým poloimprovizovaných příbězích tvorů z hlubin.

I nejmladší skupina se zapojila do představení „Vánoční vzpomínky“.

Hodnocení: Práci předškolní skupiny hodnotím jako velmi kreativní. Děti jsou schopné si hodinu povídat, poslouchat se a vést dialog. Zároveň je baví přenášet příběhy do jednoduché jevištní řeči. Nedá se zatím pracovat s fixováním či delšími replikami.

 

Pátek – 15:30- 18:45 (Strašáci)

Lektorka: MgA. Anna Císařovská / Václav Marhold

Počet dětí: 12 (7 chlapců, 5 dívek)

Věk: 12 – 16

 

Leden – červen

Hlavní pozornost jsme věnovali přípravě představení Mafie v Mefisto City, které se stalo velmi úspěšnou inscenací. Dočkala se 8 repríz a to i mimo scénu Strašnického divadla (zájezdy, festovaly). Autorská parodie na mafiánské filmy byla postavená na zvládnutí dvou hereckých přístupů: technika slow-motion a technika střihů.

Důkladnému zpracování jsme věnovali hodně času i víkendových soustředění. Dalším stavebním kamenem bylo vnímaní hudební složky inscenaci, její využití a schopnost vzít do samotné herecké tvorby atmosféru hudby, tedy naladit se. Velkou péči jsme věnovali týmové souhře, držení jednotné herecké stylizace a partneřině.

Inscenaci Mafie v Mefisto City podpořila Nadace život umělce.

Hodnocení: Úspěšné představení, zařazené na program Strašnického Divadla X10, krásně odráží intenzivní půlrok, ve kterém soubor udělal neuvěřitelný kus práce. Došlo k stmelení kolektivu a sdílené radosti z úspěchu.

Září – Prosinec

Podzim jsme věnovali opačnému hereckému přístupu, než který měli děti možnost poznat v předchozím pololetí. Tedy ne stylizaci a vnějškovým charakterizacím, ale ztělesnění, psychologii postav, tedy směru zevnitř ven. V rámci tématu HLUBINA jsme hledali jakékoli hloubkové prostředky k vyjádření jevištní pravdy. Pro mnohé tento přístup znamená velmi náročný vklad, protože vyžaduje zahození naučených struktur, postupů, tzv. „hereckých šuplíků“, tedy zkoušení zcela nových vazeb a pohledů na věc.

Na základě osobního vkladu každého zvlášť, který bylo u některých dětí velmi těžké získat, jsme vytvořili zajímavé postavy, které jedním způsobem vystupují a odlišným cítí / myslí. Z improvizací vznikl příběh odehrávající se uprostřed pustiny v hotelu HLUBINA, kde dochází k odhalení nejhlubších vrstev každé postavy.

Premiéra je plánovaná na červen 2017.

Hodnocení: Po úspěšném půl roce musel zákonitě přijít půl rok něčeho nového, abychom nestagnovali a posunovali se dál. Shledali jsme, že je velmi těžké děti přimět vystoupit s osvědčených berliček, úkrytů a chtít po nich, aby si na jevišti opravdu věřili, i když považují svou postavu a její odhalení za trapné, úchylné nebo nedostatečně „IN“. Speciálně v takto útlocitném věku se nikomu nechce hrát nesympatické postavy. V letním pololetí nás čeká ještě opravdu hodně práce, aby premiéra „HOTELU HLUBINA“ mohla proběhnout a my našim divákům nabídli něco nového a hlubšího, než co nabízela divácky vděčná, černo humorná a efektní Mafie v Mefisto City.

 

Představení „Vánoční vzpomínky“

Autorské představení, které pro Advent napsaly dvě starší členky Strašáků, bylo napsáno tak, aby se v něm mohli potkat všechny čtři soubory. Hrálo se na velké scéně Strašnického divadla. Šlo o příběh starého, opuštěného muže, který zanevřel na celý svět, a nad kterým má kouzelnou moc ďábel. Naštěstí, jeho Anděl strážný ad ním nezlomil hůl a tak mu pomocí hezkých vzpomínek nabídne cestu z jeho neštěstí směrem k usmíření a znovunabyté radosti z blízkosti rodin a přátel.

Každá skupiny měla jeden výstup, na závěr se všichni sešli ke společné koledě a přání.

2, Víkendové divadelní workshopy

Dílny pro veřejnost nabízí Strašilky čtvrtletně. Na jaře jsme natáčeli film „StrašnicWOOD revue“, a uspořádali program v rámci festivalu Strašnice na motivy knihy M.Endeho Děvčátko Momo, na podzim se vypravili za barvami podzimu a Věnovali Mikulášským hrám.

Celkový dosah: cca. 50 dětí

Lektoři: Anna Marková, Lucie Palonciová, Lucie Roznětínská

 

3, Vícedenní mimopražská soustředění

Soustředění jsou určena starším členům Strašilky. Víkendové výjezdy zajišťují intenzivní formu koncentrace na vytyčenou problematiku: v období před premiérou, nebo jako víkend zaměřený na zvládnutí některé jevištní techniky (setkání s externím hosty). Pro soustředění využíváme zázemí rekreačního zařízení Do Nitra v Osinalicích.

Lektoři: Anna Císařovská, Lucie Roznětínská, Lucie Palonciová, Václav Marhold

 

4, Příměstský tábor

Poslední týden v srpnu se uskutečnil již tradiční příměstský tábor, tentokrát s námořickým tématem. Pluli jsme za objevy nového světa. Bohužel jsme cestou nezjistili nic nového, kromě toho,  že se oceán plní odpadky a se znečištěním je třeba bojovat. Každé odpoledne jsme se vylodili na pevnině a setkali se s domorodci (mimo táborové děti ze Strašnic a okolí) a s nimi prožili některé z dobrodružství, které jsme vždy na závěr, pod názvem Díl z Lodního Deníku, prezentovali veřejnosti na platformě před Strašnickým divadlem.

Počet táborových dětí: 18

Celkový dosah : cca 100 dětí

Lektoři: Anna Císařovská, Lucie Roznětínská, Lucie Palonciová, Tomáš Novák

 

5, Veřejná představení

Malá a velká scéna Strašnického divadla, festival Letní Letná, Sokolovna Hostivice, Kafé Campus (Festival kavárny NAŽIVO)

 

výkaz zisku a strát

Strašilka-2016-Příloha k daňovému přiznání